പൈൽസ് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല ഈ രോഗങ്ങളെല്ലാം ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ പരിഹരിക്കാം

ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുല പൈൽസ് ഇനി അസുഖങ്ങൾ വിശദമായി അറിയാൻ വേണ്ടി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിശദമായിത്തന്നെ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മൈനസ് ഭാഗമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതരീതിയിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റവും കാരണം കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഫിഷർ എന്നുള്ളത് തമിഴ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിഷർ എന്നെപ്പറ്റി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ ബന്ധമുള്ള ഫിസ്റ്റുല പൈൽസ് കുറിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് . അത് നമുക്ക് അസുഖങ്ങളെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് അത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫിഷർ മലദ്വാരത്തിൽ ബാത്‌റൂമിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് വളരെ വേദനാജനകമായ ഒരു കണ്ടീഷൻ അനുഭവപ്പെടുക.

അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ മല ആശയത്തിൽ മലദ്വാരത്തിൽ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുക. ഹോട്ടൽ ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വേദനയും നീറ്റലും എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അവനുമായി നമ്മുടെ കാലിൽ എന്തെങ്കിലും വിണ്ടുകീറൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും നമുക്ക് കാലി നിലത്ത് കുത്താൻ കഴിയില്ല അതുപോലെതന്നെ ചില സമയങ്ങളിൽ ബ്ലഡ് വരും കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെതന്നെ നിലത്ത് ചവിട്ടാനും നല്ലതുപോലെ വലിഞ്ഞുമുറുകിയ അതവിടെ നല്ലതുപോലെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ കാലിനു പറയുന്ന ഭയങ്കര ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഭാരം മുഴുവനായി വരുന്നത് കാലുകളിൽ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏരിയ എന്നു പറയുന്ന ഭയങ്കര റഫ് ഏരിയയാണ്. നമ്മുടെ മലദ്വാരം എന്നുപറയുന്ന ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പൊട്ടലോ നീറ്റൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ രോഗികൾക്ക് വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മലാശയം അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരവും ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഫിഷർ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഉള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.