തൈറോയ്ഡ് ഇനി ജീവിതത്തിൽ വരില്ല ഉള്ളതു മാറുകയും ചെയ്യും ഈ വിറ്റാമിൻ കഴിച്ചാൽ

ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ 40 മില്യണിൽ കൂടുതൽ തൈറോയ്ഡ് രോഗികൾ ഉണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തകാലത്തായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ തൈറോയ്ഡ് രോഗികൾ കൂടിവരുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ചില ന്യൂട്രിയൻസ് ചില വൈറ്റമിൻ ചിലർ മിനറൽസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ തൈറോയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരുതരം ഹൈപോതൈറോയ്ഡിസം ആണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ടെസ്റ്റുകൾ വഴി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായി സാധിക്കും.

   

ഒരു വിഭാഗം ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ എന്നാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം എന്നു പറയുന്ന ഫങ്ക്ഷൻ ടൈറോയ്ഡ് എന്നു പറയും അതിൽ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകില്ല നിങ്ങൾ വേറെ ചില കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ തൈറോയ്ഡ് രോഗി ആകാം ഇതാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഞാനിനി ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാൻ ഉള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എഫിഷ്യൻസി ഇത് മിനറൽസ് ന്യൂട്രിയൻസ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് വഴി ആകാം ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം നമുക്ക് മാറ്റി എടുക്കാനായി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും ഇംപോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ന്യൂട്രി എൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അയൺ എന്തുകൊണ്ടാണ് തൈറോയ്ഡ് ഇംപോർട്ടൻസ് ആകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.