ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെർണിയ വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഹെർണിയ കുറിച്ചാണ് മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ കുടലിറക്കം എന്ന് പറയും ഇത് ഒരുപാട് ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഹെർണിയ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹെർണിയ വരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ വയറിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഭിത്തി പ്രധാനമായും മൂന്നു ഭാഗങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഏറ്റവും പുറത്ത് സ്കിൻ അതിനുതാഴെ മസിലുകൾ അതിനുതാഴെ പെരിട്ടോണിയം എന്ന് പറയും ചെറിയൊരു ആവരണം ചെറിയ വയറിന്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള സഞ്ചി പോലെയുള്ള ഒരു ആവരണം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആണ്.

നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ആമാശയം കുടൽ കരൾ ഇത് ചില പ്രത്യേക കാരണങ്ങളാൽ ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള ഭാഗമായ മസിൽ അതിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ ഒരു ദ്വാരം വരുന്നതിനെയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരികാവയവങ്ങൾ കുടൽ മുതലായവയെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് വേദനയും മുഴയും അനുഭവപ്പെടും ഇതാണ് ഹെർണിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതു വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഹെർണിയ ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വയറിലെ ഉൾഭാഗത്ത് തന്നെ ജന്മനാ തന്നെ ബലം കുറഞ്ഞ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാണ് പൊക്കിൾ പൊക്കിൾപൊടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ജന്മനാ തന്നെ കട്ടി കുറവായിരിക്കും ഇതിനെ ക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.