വൃക്കയിൽ ഉള്ള കല്ല് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തുപോകും ഇനി വൃക്കയിൽ കല്ല് വരില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

നീ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വൃക്കയിൽ ഉള്ള കല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രാശയത്തിലെ കല്ലുകൾ. അത് പല ആളുകൾക്കും പല സമയത്തും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ഇതിന്റ കുറെയധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മതി പിന്നീട് പലപ്രാവശ്യം വരാനുള്ള തടയാനും കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് വൃക്കയിൽ ഉള്ള കല്ലുകൾ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കരുതുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കല്ല് ആയിട്ടാണ് അത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മൂത്രത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡി വേസ്റ്റ് ആയ കുറെയധികം കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ പാസ് ചെയ്തു പോകും.

യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ യൂറിൻ വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ക്രിസ്റ്റലുകൾ എന്നുപറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്ന പല കാരണങ്ങളാൽ നമ്മുടെ വെള്ളം കുടി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു വിയർപ്പ് കൂടുന്നു ഇതെല്ലാം കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ക്രിസ്റ്റലുകൾ നമ്മുടെ വൃക്കയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിയുമ്പോൾ, കുറച്ചുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഓരോന്നിനും മേലെ കൂടിയാണ് അതൊരു കല്ലായി ഫോം ചെയ്യുന്നത് മാത്രമാണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയില്ല പലകാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്രതിരോധം മാർഗമായി നമ്മൾ കാണുന്നത്.നീ കല്ലു വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.