ഗർഭാശയമുഴ ശരീരം ആദ്യം പ്രകടമാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗർഭാശയമുഴകൾ കുറിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗർഭാശയമുഴകൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹോർമോൺ വ്യത്യാസങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്താണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈബ്രോയ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിന് ജനിറ്റിക് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അമ്മയ്ക്കും വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാൻ പറ്റാത്ത പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ടും ഫൈബ്രോയ്ഡ് ഉണ്ടായേക്കാം സാധാരണയായി ഇത് പ്രസന്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ മെൻസസ് സമയത്ത് ഭയങ്കരം ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുക. ആർത്തവം ക്രമം തെറ്റി വരുക ഈ മാസം വരും അടുത്തമാസം വന്നില്ല എന്നു വരാം ചിലപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് കുറഞ്ഞേക്കാം അടിവയറ്റിൽ വേദന മൂത്രം പോകാതിരിക്കുക.

   

സൂത്രം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഉസ്താദ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ മൂത്രം പോവുക അതിനു കാരണമുണ്ട് ഗർഭപാത്രം എന്നത് മൂത്രസഞ്ചിക്ക് തൊട്ടടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഗർഭപാത്രത്തിൽ മുഴകൾ വരുകയാണെങ്കിൽ യാദൃശ്ചികമായി അതിൽ മൂത്ര സഞ്ചി യെയും ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പ്രഷർ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് അതിനെ കമ്പ്രസ്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ മൂത്രം പോകാതെ ഇരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ചുമക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാതെ മൂത്രം പോയി എന്നുള്ള അവസ്ഥയും വന്നേക്കാം വൻ തനിക്കുള്ള ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് ഫൈബ്രോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചികിത്സാരീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള ചികിത്സാരീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്നുകൾകൊണ്ട് ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.