വലിയ അപകടത്തിനു കാരണമാകും ഈ 4 ലക്ഷണങ്ങൾ കാലിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ

കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് നീർക്കെട്ട് വേദന പുകച്ചിൽ തുടങ്ങിയവർക്ക് പല ആളുകളിൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴും കൂടിയുള്ളതാണ് കാൽ ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അത്യാഹിതം ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖം ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉണ്ടാകാം DVt എന്നുപറഞ്ഞ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു 10% മുതൽ പൊതു ശതമാനം വരെയുള്ള രോഗികളിൽ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അതൊരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു സ്ഥിതിവിശേഷം വരാറുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാധിക്കാം പ്രായമായവർക്ക് ഇതു കൂടുതലായി കാണാം ഇതും കോവിഡ എന്ന മഹാമാരി ഒഴിഞ്ഞുപോയി.

അവരുടെ വികൃതി എല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് വെച്ചു പോകുമ്പോൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രശ്നം. നമുക്കറിയാം വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്നുപറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വളരെ സർവ്വസാധാരണമാണ് കാൽ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിൽപ്പിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചായ അടിക്കുന്ന വർക്ക് ബാർബർ മാർക്ക് സർജന്മാർക്ക് വരെ ഒരു നിപ്പിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതു വളരെ കൂടുതലാണ് സിരകളെ നല്ലതുപോലെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ കാലുകളിൽ അശുദ്ധരക്തം കെട്ടിക്കിടക്കുകയും അത് അങ്ങനെ കെട്ടി കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി കൂടുകയും, രക്തത്തിന്റെ കട്ടി കൂടി അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കോവിഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഏകദേശം ഇതിനോട് സമമാണ് കാരണം നമുക്ക് അധികമായി മൂവ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതിനെ കുറച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.