കുട്ടികളുടെ പോലെ സോഫ്റ്റ് ആവും നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട്

ഒരുപാട് ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു പരാതിയാണ് കാലുകൾ വരണ്ട ഒട്ടി ഇരിക്കുന്നു ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് അല്ലാ കാലിന്റെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ സ്മെൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് എന്നാൽ പിന്നീടു കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് പരിഹാരം സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പു കൾ ആണുള്ളത് ഇത് മൂന്നും കൃതി തോടുകൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായും കൃത്യതയോടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കാലുകൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ചു ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കാല് ഇതിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

എങ്കിൽ നിനക്ക് കാലി പൊള്ളില്ല എന്നുറപ്പുള്ള അത്രയും ചൂടുവെള്ളം മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അല്പം ഏതെങ്കിലുമൊരു ഷാംപൂ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക. എന്നിട്ട് കാല് നിങ്ങളുടെ മുക്കിവയ്ക്കുക സ്ത്രീകളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലുകളിൽ നെയിൽപോളിഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്തതിനുശേഷം ഇതിൽ മുക്കി വയ്ക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കാലിൽ ക്ലീൻ ആകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡെഡ് സ്കിൻ എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ശേഷം ഒരു ക്ലീൻ towel ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കാല് വൃത്തിയാക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.