ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ഇതാണ് ചാടിയ വയർ കുറയ്ക്കാൻ

40 ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ കേരളത്തിൽ അമിതവണ്ണം ഉള്ളവരാണ് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വ്യായാമമുറകൾ ഡയറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത പലർക്കും വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വയറു മാത്രം കുറയുന്നില്ല എന്നതാണ് പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ബോഡി ഷേപ്പ് ശരിയാകുന്നില്ല അവരുടെ വയറു പഴയപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എല്ലാവിധ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പോൾ തൂക്കം കുറയ്ക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വയർ കുറയ്ക്കാം എന്നതിനെപ്പറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം വയർ ചാടുന്നത് സ്ത്രീകളിലുണ്ടാകുന്ന പുരുഷൻമാരിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പുരുഷന്മാരിൽ ഇത് മുപ്പത് വയസ് കഴിഞ്ഞവരിലാണ് കൂടുതലായും ഇത് കാണപ്പെടുന്നത്.

   

മധ്യ വയസ് കഴിഞ്ഞവരിലാണ് സ്ത്രീകളിലും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മിക്കവർക്കും അമിതമായ വണ്ണം കാണുന്നില്ല പക്ഷേ അവരുടെ വളരെ നല്ലത് പോലെ ചാടി ഇരിക്കും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കു മാനസികമായി പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഹെർണിയ പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം.രോഗം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായിരുന്നു പേശികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ബലക്കുറവാണ്. ഇത് പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പുരുഷന്മാർ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അവരുടെ ആഹാരത്തിൽ കൃത്യത ഇല്ലാത്തതാണ് രണ്ടാമതായി സ്ത്രീകൾക്ക് വ്യായാമമില്ലായ്മ ഉണ്ട് ഇവ രണ്ടും അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകാം അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.