വീട്ടിൽ വച്ച് തന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് കുറയാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

യൂറിക്കാസിഡ് പറ്റി അറിയാത്ത വരുന്ന ആരുമുണ്ടാകില്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ അറിയാം യൂറിക്കാസിഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന രോഗികളെ പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് എന്നതും യൂറിക്കാസിഡ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പറയാൻ യൂറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതു കൂടുതലും ബാധിക്കുന്നത് ജോയിന്റ് അഥവാ സന്ധികളിൽ ആണ് ചിലർക്ക് കാലിന്റെ വിരലിൽ ചിലർക്ക് മുട്ടിലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതലായി മുട്ടിനുതാഴെ വരുന്ന ജോയിന്റ് കളിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതലായും കാണുന്നത്. നിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇത് യൂറിക്കാസിഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാണ് വരുക കാലിൽ തട്ടിയ എഫ്ഫക്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല രാത്രിസമയങ്ങളിൽ ആണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായി വരുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് യൂറിക്കാസിഡ് ആണ് എന്ന്.

യൂറിക്കാസിഡ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആർത്തവം നിന്ന സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായും കാണാറുള്ളത്. ആണുങ്ങളിൽ ഇതേത് പ്രായമുള്ളവരിൽ ഉണ്ടാകും ചെറുപ്പക്കാരിലും പ്രായമായവരിലും കാണാം മുടി ഭക്ഷണരീതി അതായത് അധികം ആയിട്ടുള്ള റെഡ്മീറ്റ് മട്ടൻ ചിക്കൻ മുട്ട കറുത്ത മാംസംപോലെ വരുന്ന മീനുകൾ ചാള അയില ഈ മീനുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം അതിനു ഭാഗങ്ങളിൽ കറുത്ത മാംസം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ യൂറിക്കാസിഡ് അണ്ണന്റെ കൂടുതലാണ് റെഡ്മീറ്റ് അല്ലാത്ത ചിക്കൻ ആയാലും ചില്ലിചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷവർമ മുതലായവ കരിഞ്ഞ മാംസത്തിന് അവിടെ യൂറിക്കാസിഡ് കണ്ടന്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു കേസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.