അടിവയറ്റിൽ ടയർ പോലെ കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനെ ഇല്ലാതെയാകും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

പലരും പറയാറുണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്തിട്ടും തടി ഒന്നും കുറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കരുത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരു നേരം അരി മാറ്റി ഗോതമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുധാന്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ്സ് പോലെയുള്ള ലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് പോലും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതായി കാണുന്നില്ല. എന്താണ് ഇതിനു കാരണം കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടിയാൽ രക്തധമനിയിലെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് സൈസ് കുറയണം വേറെ സൈഡ് എഫ്ഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ധാരാളമായി ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കൊടുക്കുന്ന പ്രശ്നത്തെപ്പറ്റി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒബിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒക്കെ ആളുകൾ മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇല്ലാതെ പട്ടിണികിടന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്.

പകർച്ചവ്യാധികൾ പകർച്ചവ്യാധികളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. മോഡൽ മെഡിസിനൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെറുക്കാനായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പോലെ തന്നെ പട്ടിണിമരണങ്ങളും താരതമ്യേന വളരെയധികം കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇന്നീ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ അമിതമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അമിതഭക്ഷണം പലപ്പോഴും അമിതവണ്ണത്തെ അമിതവണ്ണം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിലേക്കും ആ രോഗം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇലേക്ക് നയിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അമിതമായി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.