ഓരോ ദിവസവും മുഖം ഇരുണ്ടു വരുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് അതിനു പരിഹാരം

കഴുത്തിനു താഴെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കളർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ മുഖത്ത് ഇരുണ്ട പോകും പലതരം ക്രീമുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്താലും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുന്നില്ല എന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തികച്ചും വേറെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയി പോകുന്നത് ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾക്ക് സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഓയിൽമെന്റ് മെഡിസിൻ കഷായം പലതും ട്രൈ ചെയ്താലും സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ മാറുന്നില്ല. 20 25 വയസ്സുള്ള യുവാക്കളെ കണ്ടാലും കുറച്ചുകൂടി പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കിൻ ആയിരിക്കും നെയിൽ ഡ്രൈ സ്കിൻ ആയിരിക്കും.

അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ കുരുക്കൾ വരുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും സ്കിൻ ന്റെ മുകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആകാൻ അടുത്ത് വെള്ളം ഒലിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ഡ്രൈ ആയിരിക്കും ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്കിന്നിൽ പലരീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഇതെല്ലാം സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതെല്ലാം സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് അല്ല. സ്കിന്ന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റെർണൽ ഓർഗൻസ് ആണ്. വയറു കുടല് മായും ബന്ധമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്കിന്നിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.