സുഖപ്രസവം ലഭിക്കാൻ വേദന ഇല്ലാതെ തന്നെ

എല്ലാ അമ്മമാരും എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ പത്തുമാസം ചുമന്ന് നൊന്തു പ്രസവിച്ചു കിട്ടും നിനക്കെന്താ എന്നോട് ഒരു സ്നേഹമില്ലാത്ത എന്ന് ഈ ഡയലോഗ് അമ്മമാരും പറയുന്നതും എല്ലാ മക്കളും കേൾക്കുന്നതുമാണ് ഇന്ന് അതിനൊരു പ്രതിവിധിയുണ്ട് അതിനെയാണ് പെയിൻ ലെസ് ഡെലിവറി, അഥവാ വേദനയില്ലാത്ത പ്രസവം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്നുപറയുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഒരു കാര്യമാണല്ലോ വേദന വന്ന മുഖത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന അമ്മയെ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമ്മയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുപോലെതന്നെ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം വർദ്ധിക്കുകയാണ്.

   

ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് മിക്ക ആളുകളും ഇപ്പോൾ പെയിൻ ലെസ് ലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറംരാജ്യങ്ങളിൽ നോർമൽ ഡെലിവറി എന്നു പറയുന്ന സംഭവമേ ഇല്ല. വേണമെങ്കിൽ വേദനയില്ലാതെ പ്രസവിക്കാം എന്ന രീതിയാണ് പുറം നാടുകളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പുറംഭാഗത്ത് എപ്പിഡ്യൂറൽ എന്നു പറഞ്ഞ സാധനം പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിറമിഴി നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കുത്തിവയ്ക്കുന്നു അത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകും പെയിൻ എന്ന സംഭവം നമ്മള് അറിയുകപോലുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൃത്യമായി ഈ സമയത്ത് ഒരു രോഗിയുടെ വയറിൽ സി ടി ജി സ്കാനിങ് നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിണ്ടാകും ഇതിൽ പ്രസവവേദന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വയർ ഡേറ്റ് ആകും അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മോണിറ്ററിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.