വെള്ളപോക്ക് അപകടകരം ആകുന്നത് എപ്പോൾ ഇതൊരു രോഗമാണോ

നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്ക എന്ന അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽപോലും വെള്ളപ്പൊക്ക എന്ന അനുഭവം ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ വളരെ വിരളമായിരിക്കും അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ക്ലിനിക്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകളിൽ 40 മുതൽ 50 ശതമാനം വരെ സ്ത്രീകളിലും കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അസുഖമാണ് വെള്ളപോക്ക് സ്ത്രീകളുടെ ഡയറക്ടറായി വെള്ളപോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഇതൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുകയില്ല അയ്യോ ഡോക്ടറെ അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്ക എന്നുപറഞ്ഞ് അസുഖം വളരെ നിസ്സാരമായ അസുഖമാണ് പക്ഷേ അതിന് ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സ കൊടുത്തിട്ടില്ല.

എങ്കിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നും ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളും ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതുപോലെതന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വെള്ളപ്പൊക്ക നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് നോർമൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നോർമൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് കളർ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കളർ ലെസ് ആയിരിക്കും അത് വെള്ളം പോലെയുള്ള ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും അതുപോലെതന്നെ സ്മെല്ല് നോർമൽ വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് സ്മെല് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഡിസ്ചാർജ് ടൈപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ പറയും പീരിയഡ് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന പേട് അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.