കരളിനെ മദ്യപാനം അപകടത്തിലാക്കുന്നത് എപ്പോൾ

ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ പോകുന്നത് മദ്യപാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കരൾ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്, മദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ കരൾ പാൻക്രിയാസും ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ Op കാണുന്ന രോഗികളിൽ കരൾ രോഗികളിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് മദ്യപാനം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മദ്യം എങ്ങനെയാണ് കരളിനെ ബാധിക്കുന്ന എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അളവിൽ കൂടുതൽ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ ആണ് കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് മദ്യം കാരണമാവുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് മദ്യത്തിന് അളവ് അപ്പോൾ അ അളവ് വളരെ ഇംപോർട്ട് എന്നാണ് , എത്ര ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നു ഉള്ളത് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നത്.

   

എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും ഇതിൽ ഇമ്പോര്ടന്റ്റ്‌ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ തരം മദ്യം കളുടെയും ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിസ്കി വോഡ്ക ഇതിനൊക്കെ 100 ഗ്രാമിൽ 40 ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം. അതേസമയം നമ്മൾ ബിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ആൽക്കഹോൾ കണ്ടന്റ് 5 ശതമാനമാണ്. അതായത് 5 ഗ്രാം ആണ് 100ml ഉള്ളത്. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡ്രിങ്കിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 14 ഗ്രാം ആൾക്കഹോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ചിലപ്പോള് ഒരു ഡ്രിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രിങ്ക് എന്നു പറയുന്നത് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.