ശ്രദ്ധിക്കുക നഖങ്ങളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ ഈ രോഗത്തിന്റെ തുടക്കമാകാം

കണ്ണാടി പോലെയുള്ള നഖം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കണ്ണാടി നമ്മുടെ മുഖം തന്നെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിച്ച തരുക നഖം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു പ്രതിഫലനം ആകുന്നത് നഖം അത് നമ്മുടെ കണ്ണാടിപോലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അത് വളരുന്നത് നഖം വളരുന്നത് താഴെ നിന്നാണോ മുകളിൽ നിന്നാണോ ഒരു കുസൃതി ചോദ്യം ആയി തോന്നിയേക്കാം അതായത് നമ്മുടെ നെയിം ബെഡ് ഭാഗത്തുനിന്നാണ് അതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് ഭാഗത്താണോ ആ ഭാഗത്താണ് നമ്മുടെ കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒന്നു ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു കമന്റ് ഇടണം കേട്ടോ നഖം എന്നു പറയുന്നത്.

നമ്മുടെ ക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് നഖം കടിക്കുന്നവർക്ക് ആൻസിറ്റി ഉണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് ഏതൊരാൾക്കും ഒന്നു കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും മിക്കവാറും പല കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഇന്റർവ്യൂ പോകുമ്പോൾ ഈ നഖം കടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ നഖം ത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നഖം ആരോഗ്യത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട്.ഇതിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കുന്നത്  ജനറൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ആണ് അതിന്, പിക്ക്കിൾ എന്ന നാമം പറയാറുണ്ട്. ഒരു രോഗി എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എക്സാമിനേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ പെടുന്ന കാര്യം, വിളർച്ചയും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് നഖത്തിലും അറിയാനായി സാധിക്കും. വിളർച്ചയുടെ കാര്യം.  കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.