കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ മുടികൊഴിച്ചൽ എന്നിവ വരാതിരിക്കാനും ശരീരം നിറം വെക്കാനും

പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ ദിവസത്തെ ഭക്ഷണക്രമം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം അരിയുമായി ആഹാരങ്ങളും ആയിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഒരുതരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഹരിക്കുട്ടൻ മാരുമായി ആരി കുട്ടികളുമാണ്, നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ഖര ആഹാരം കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചടങ്ങ് ചോറ് കൊടുക്കൽ ചടങ്ങാണ്, അതുപോലെ എല്ലാം കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ചോറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ പ്രായം പറയുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഓണം ഉണ്ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, നമ്മൾ വിശേഷം ചോദിക്കുന്നത് ചോറുണ്ടോ ,ചോറ് കഴിച്ചോ എന്നുള്ളതാണ് ഉണ്ണുക ഉണരുക ഉണ്ണികളെ ഉണ്ടാക്കുക .

എന്നുള്ളതായിരുന്നു പണ്ടുള്ളവരുടെ ഹോബി എന്ന് തമാശയായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഊണ് ചോറ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന് വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ജോലിയെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ ചോറാണ്, പലതരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ചോറ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും. ഈ ചോറ് എന്നു പറയുന്നത് ഏതു മതത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ ചോറൂണ് വളരെയധികം അടുത്ത് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മരിക്കുമ്പോൾ പോലും വായ്ക്കരി ഇട്ടു കൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ യാത്രയാകുന്നത്, ഇനി മരണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാക്കളെ വിളിക്കുമ്പോൾ പോലും ചോറ് ഉരുളകളായി കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബില്ലി കാക്കകളെ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.