ഡോക്ടർ അനുഭവം പങ്കുവെക്കുന്നു യൂട്രസ് നീക്കം ചെയ്താൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഗൈനോക്കോളജി op ഇരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടുതന്നെ പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ യൂട്രസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരാറില്ല. യൂട്രസ് പോയി ഇനി എന്ത് ഗൈനോക്കോളജി എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ളത് ഇനി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഈ അടുത്ത് സ്ത്രീയെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആരും യൂട്രസ് എടുത്തു കളഞ്ഞ സ്ത്രീകളെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ഒരു മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പീരിയഡ് ഇല്ല സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന തെളിച്ചം സ്കിന്നിൽ ഉള്ള തിളക്കമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ലൈംഗികപരമായി ട്ടുള്ള ആയിട്ടുള്ള താൽപര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹോർമോൺ താളംതെറ്റി ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീകളല്ല.

അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു സ്ത്രീ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യൂ യൂട്രസ് എടുത്തു കളഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്ക് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് രോഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് യൂട്രസ് എടുത്തു കളയുന്നത് ഇനി അതിലും വലിയ എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആരും നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർമാർ യൂട്രസ് എടുത്തു കളയൂ സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടർമാരും പറയില്ല ഒരുവിധം എല്ലാ സാധ്യതകളും യൂട്രസ് അവിടെ തന്നെ നിർത്താൻ ആയിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.