ഇനി ശരീരത്തിൽ ഒരു ക്യാൻസർ കോശം പോലും വളരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കാൻസർ തടയാനായി കഴിയുമോ? ഒരിക്കൽ വന്നവർക്ക് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസറിന് ഇത്രയും അധികം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്താണ് കാൻസർ പേടിക്കാൻ ഉള്ള പ്രധാന കാരണം ശരീരത്തിലെ ഏതു ഭാഗത്തും കാൻസർ ഉണ്ടാകാം കുട്ടികൾ മുതൽ ഏതു പ്രായമുള്ളവർക്കും ക്യാൻസർ വരാൻ രോഗത്തെ കൾ ഉപരി ക്യാൻസർ ചികിത്സ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും ആണ് നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി വേണ്ടിവരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയകൾ കീമോതെറാപ്പി റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ പണച്ചെലവും മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്താലും വീണ്ടും വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ ആണ് ക്യാൻസറിനെ ഭയപ്പെടാൻ ഉള്ള കാരണം.

എന്താണ് കാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം കാൻസർ എന്ന ഭാഗം ഓപ്പറേഷനിലൂടെ എടുത്തുകളയുകയോ മുറിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്താലും എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വരുന്നത്, ഓപ്പറേഷൻ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി ഇവയെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും കാൻസർ വീണ്ടും വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കാൻസർ തടയാനായി കഴിയുമോ ഒരിക്കൽ വന്നവർക്ക് വീണ്ടും വരാതിരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കുടുംബപരമായി കാൻസർ സാധ്യത ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് തുടങ്ങി കാൻസർ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കും എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി കാൻസർ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എല്ലാ രോഗങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോളജി ക്കൽ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ പനി ചുവപ്പുനിറം തടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മുഴ വേദന തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.