ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കാൽമുട്ടുവേദന സുഖപ്പെടുത്താം

ചികിത്സയിൽ നമ്മൾ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന പല അവസരങ്ങളും ഉണ്ടാകും ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പറയാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് . സന്ധിവാതം എന്നു പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കുമറിയാം 50 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ 60 വയസ്സ് ആകുമ്പോൾ അത് മൂർച്ഛിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 35 വയസ്സു മുതൽ 40 വയസ്സുവരെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു അസുഖമായി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ കാഠിന്യം കൂടി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ആണ് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് എന്നതിനനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുകയും ഇതിനൊരു ചികിത്സ രീതികൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അവസാനത്തെ രണ്ട് ഗ്രേഡുകൾ മൂന്നും നാലും നിർബന്ധമായും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ലെവലാണ് നമ്മൾ കണ്ടു വരാറുള്ളത് മുട്ടു മാറ്റിവെക്കുക .

ഇങ്ങനെ പലതരം ഓപ്പറേഷൻ ചികിത്സാ രീതികൾ ഉണ്ട് എവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് പ്രതിരോധിക്കാം എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗ്രേഡ് one ഗ്രേഡ് ടു മരുന്നുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ ചിലരിൽ അത്. പെയിൻ കില്ലർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമാണ് വേദന കുറയുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഗുരുതരമായി തുടങ്ങുന്നത് ഹൃദയത്തിന് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് പെയിൻ കില്ലർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയി വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച്  ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു ചികിത്സിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണിവിടെ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി പോകുന്നത് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് 2 സ്റ്റേജുകൾ പ്രായഭേദമന്യേ 60 വയസ്സിലും മുട്ട് തേയ്മാനം ഗ്രേഡിൽ 2 ആയിരിക്കുന്നത് നികുന്നത്. കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.