ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ വെള്ളപോക്ക് ജീവിതത്തിൽ വരില്ല

സ്ത്രീകളുടെയും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് വൃത്തികേട് കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്നതാണ് വെള്ളപ്പൊക്ക എന്നത് അഥവാ അസ്ഥിഉരുക്കം എന്നുള്ള അസുഖം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇതു തന്നെയാണ് എന്താണ് അസ്ഥി ഉരുക്കം എങ്ങനെയാണ് ഇതു വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ പരിഹരിക്കാം എന്നൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പല സ്ത്രീകളും എന്റെ അടുക്കലേക്ക് രോഗികളായി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആർത്തവസംബന്ധമായ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് ആകും അവർ വരുന്നത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയാനായി തുടങ്ങും ചെറിയ ഊരവേദന ഉണ്ട് ഡോക്ടർ പൊരുതി തന്നെ വയറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വേദന ഉണ്ട്.

എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ അസ്ഥി ഉരുക്ക് ത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഡോക്ടറെ ഒരു അസുഖം കൂടി ഉണ്ട് അത് പതുക്കെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത് വെള്ളപ്പൊക്ക ഒരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നത് ഒരു കാര്യം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്ക എന്നത് മറച്ചുവെക്കാനുള്ള വൃത്തിയില്ലായ്മ കൊണ്ട് മാത്രം വരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം പൊതുവേ നമ്മുടെ രോഗികൾ വന്നു പറയുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നുപറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലോവർ ബാക്കിൽ വേദന കാണാറുണ്ട് അടിവയറ്റിൽ വേദന വരാറുണ്ട് നല്ല ചൊറിച്ചിൽ യോനി ഭാഗത്ത് അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾഭാഗത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചൊറിച്ചിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ പുകച്ചിൽ വരാറുണ്ട് അതുപോലെതന്നെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിന് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാറുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.