ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കരുതുന്ന പാലുണ്ണി ശരീരത്തിൽ മുൻകൂട്ടി കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണമാണ്

എന്നുപറയാൻ ആയി പോകുന്നത് സാധാരണയായി ആളുകളിൽ കാണുന്നത് സ്കിൻ tags ഉണ്ട് കഴുത്തിന്ന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പാലുണ്ണി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ സ്കിൻ ടാഗ് എന്നു പറയുന്നത് സ്കിൻ ന്റെ എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളിലും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ കാണാറുണ്ട് ചില ആളുകളിൽ കഴുത്തിൽ ചില ആളുകളും കക്ഷത്തിന് ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ജോയിന്റ് കളിൽ രണ്ട് കാലുകൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കക്ഷങ്ങളിൽ കഴുത്തിൽ അതുപോലെ ബ്രെസ്റ്റ് അടിഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി സ്കിൻ ടാഗ് കാണാറുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ രീതിയിൽ കാര്യമായി എടുക്കാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഒന്നുമല്ലല്ലോ വേദനയില്ല.

   

ചൊറിച്ചിലും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു വിടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നേരിട്ടും ഇതിനും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ല പക്ഷേ ഉണ്ടാകുന്നതിന് വലിയ കാരണങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കിൻ ടാഗുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടോ കാണുമ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാറില്ല കാരണം അത് കുഴപ്പം ഉള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം സ്കിൻ ടാഗ് കുഴപ്പം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതല്ല ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സ്കിൻ ടാഗ് പ്രൊജക്ഷൻ ആയി വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു 30 വയസ്സു കഴിയുമ്പോൾ ബോഡി വെയിറ്റ് പെട്ടെന്ന് കൂടുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.