ഹാർട്ടറ്റാക്ക് വരാതെ നോക്കാം ഈ 10 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ

ഹൃദ്രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്ന് ക്രമാതീതമായി കൂടുകയാണ് താരതമ്യേന വയസ്സ് കുറഞ്ഞവരിൽ ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആളുകളുടെ ജീവൻ കവർന്നെടുക്കുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു അസുഖമാണ്. ഇതു വന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം അതിനേക്കാളുപരി വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും നെഞ്ചുവേദന തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷണവും നമ്മൾ വേദന എന്ന് പറയുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു വേദനയല്ല ഒരു അസ്വാസ്ഥ്യം എന്നാണ് പറയുക. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ chest പെയിൻ എന്ന് പറയുമെങ്കിലും, chest ഡിസ് കംഫര്ട്ടബിള് എന്നതാണ് ശരിയായ വാക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് ഞെരിച്ചൽ പോലെ തോന്നാം.

ചില ആളുകൾക്ക് അമർത്തുന്നത് പോലെ തോന്നാം ചില ആളുകൾക്ക് കൊളത്തി വലിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നാം ഒരാൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇത് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും നെഞ്ചിൻ മധ്യഭാഗത്തായി ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക. കുറച്ചു ശതമാനം ആളുങ്ങൾക്ക് അത് ഇടതുഭാഗത്ത് വരാൻ കുറച്ചു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വലതുഭാഗത്ത് വരാം ഇനിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഹാർട്ടിലെ നെഞ്ചുവേദന ഇടതുഭാഗത്ത് കൂടുതലായും ഉണ്ടാവുകയെന്നത് ഇത് ശരിയല്ല ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത് മധ്യഭാഗത്താണ്. ഇനി ഇവിടെ അല്ലാതെ ഷോൾഡറിൽ മാത്രമായി വേദന വരാം. കയ്യിലും മേൽ പോലും മാത്രമായിട്ടും വേദന വരാം 16 ശതമാനം ആളുകളിൽ നിവേദന കൈകളിലേക്ക് പോകും ഇതിന് നമ്മൾ റേഡിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.