വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പൈൽസ് മാറാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഒരുപാട് പേരെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷർ എന്ന രോഗത്തിന്റെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന 10 കാര്യങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. പലർക്കും മൂലക്കുരുവും ഫിഷർ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരാനും വളരെ മടിയാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ അബദ്ധങ്ങളിൽ ആളുകൾ വന്നു ചാടാൻ ഉണ്ട് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ഫിഷർ എന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാനും കാര്യങ്ങൾ സംവദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഫിഷർ എന്ന രോഗം അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിൽ അറ്റത്ത് പൊട്ടൽ ഉണ്ടായി കൊണ്ട് വേദനയും രോഗവും മലബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വളരെയധികം വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്.

പലരും ഇതിനെ പൈൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആളുകൾക്ക് ഇതും പൈൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയില്ല എന്നിട്ട് ഇത് പൈൽസ് ആണെന്ന് കരുതി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാതെ, പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാനും വന്നവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള പത്ത് ടിപ്പുകൾ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആദ്യമായി പറയാനുള്ള ടിപ്പ് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായി മലബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് മലദ്വാരത്തിന് അവസാനഭാഗത്ത് ചെറിയ വിള്ളൽ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.