ആമാശയ ക്യാൻസർ തുടക്കമാകാം ഈ രീതിയിൽ ഗ്യാസ് കയറുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക

ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ഇത് പലപ്പോഴും പലരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വളരെ നിസാരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പ്രശ്നത്തിന് പിറകിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകാം അടുത്ത ഏതാനും നിമിഷങ്ങളിൽ ഈ ഗ്യാസ്ട്രബിൾ എന്ന പ്രശ്നവും അതുപോലെതന്നെ ആമാശയ കാൻസർ അതും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ തമ്മില് എന്താണ് ബന്ധം എന്നും അതെങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ അഥവാ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിൽ ഉള്ള ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സാധാരണയായി സന്തുലിതമായ അവസ്ഥയിലാണ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താറുള്ളത്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുകയും അതുകാരണം ആമാശയത്തിലെ തോലിൽ വൃണം വരികയും അതുകാരണമാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

ആദ്യം നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ആസിഡിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിൽ നമ്മൾ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് സ്ട്രസ്സ് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആകാംഷയും കൂടുതലായി ഡ്രസ്സ് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് കാണാറുണ്ട്.പിന്നെ കാണാറുള്ളത് സ്ഥിരമായി പുകവലിക്കുന്നവർക്ക്, മദ്യപാനശീലം ഉള്ളവർക്ക് ഇതേപോലെ അൾസർ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഒരു ആണു ആണ് ഇത് ആമാശയത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് കൂടെക്കൂടെ ഇതു വരാം പിന്നെ വരുന്നത് ഈ വേദനസംഹാരികൾ സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ വ്രണം വരാം. ഇക്കാരണങ്ങളാൽ ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.