കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ ആയി ഇതാ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എളുപ്പവഴി

കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താം എന്നതിനെപ്പറ്റി പലർക്കും ധാരണകളില്ല മരുന്നില്ലാതെ കൊളസ്ട്രോൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം മുട്ടയ്ക്ക് അകത്ത് മുഴുവൻ കൊളസ്ട്രോൾ ആണ് എന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ മുട്ടയ്ക്ക് അകത്ത് പോഷകഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്. നൂറുശതമാനവും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രമേഹം പോലെ വളരെ സർവസാധാരണമാണ് കൊളസ്ട്രോളിനെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരുകാലത്ത് 40 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള വരെ മാത്രം ബാധിച്ചിരുന്നു കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നം ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും കണ്ടുവരുന്നു. പലരും മരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണക്രമവും വ്യായാമവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്.

പക്ഷേ പലപ്പോഴും മിക്കവരുടെയും കൊളസ്ട്രോൾ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. കൊളസ്ട്രോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താം എന്നെപ്പറ്റി ശരിയായ ധാരണ പലർക്കുമില്ല പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുമുണ്ട് എന്നതിനെ എല്ലാം പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നു നോക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വരുന്ന കൊഴുപ്പ് മാത്രം കുറച്ച് രക്തത്തിലെ കൊളസ്ട്രോളിനെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്നതാണ് പലരുടേയും ധാരണ കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ കൊഴുപ്പാണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ ആഹാരത്തിലൂടെ എത്തുന്ന കൊഴുപ്പിനെ കുറച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് മിക്കവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ്. ആ കൊഴുപ്പ് മുഴുവനായി നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ല. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാലറി യുടെ 30 ശതമാനമാണ് കൊഴുപ്പാണ് വേണ്ടത് ഒന്നു സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എത്തുന്ന കൊഴുപ്പിനെ അംശം ഏതാണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.