ഈ വില്ലനെ ഇനിയും അറിയാതെ പോകരുത് കൊളസ്ട്രോൾ മിഥ്യയും സത്യവും

സാധാരണഗതിയിൽ കൊളസ്ട്രോളിന് ചീത്ത വശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് കൊളസ്ട്രോളിനെ നല്ല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം പലപ്പോഴും ശരീരത്തിനു വേണ്ട അളവിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരീര ധർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ വേണ്ടി ലിവർ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കും.കൊളസ്ട്രോൾ ഇനിയാണ് ഒരു വില്ലൻ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് പറയുന്നതിനു മുമ്പ് അതെങ്ങനെയാണ് ശരീരത്തിൽ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം പശുവിൻപാലിൽ ധാരാളം കൊഴുപ്പ് ഉണ്ട് പശു ഒരു കാരണവശാലും ധാരാളം കൊഴുപ്പ് ഭക്ഷണം ആക്കുന്നില്ല. പച്ചപ്പുല്ല് മാത്രം തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് പിന്നെ എവിടുന്നാണ് പാലിൽ കൊഴുപ്പു വന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ മാറുന്നത്? ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ആയി മാറുന്നത്.

നമ്മുടെ പാചകരീതിയിൽ തന്നെയാണ് എഴുതിയതിന് വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു വില്ലനെ പരിവേഷമാണ് കൊളസ്ട്രോളിനെ ഉള്ളത്. കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിനു മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളിൽ പലരും ഇപ്പോഴും ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമേഖലയിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്താണ് കൊളസ്ട്രോളിനെ ഫംഗ്ഷൻ ശരിക്കും ഇത് വില്ലനാണോ നല്ല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കൊളസ്ട്രോൾ ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന എന്തെങ്കിലും നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം എന്താണ് നല്ല കൊളസ്ട്രോൾ? എങ്ങിനെയാണ് കൊളസ്ട്രോളിന് ശരീരത്തിന് ഗുണകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായി പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ ചീത്ത വശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.