ശരീരം മുൻകൂട്ടി കാണിച്ചു തരുന്ന വയറിലെ ക്യാൻസറിനെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്, സമയത്ത് കണ്ടു പിടിച്ചാൽ പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നതും വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം വഷളാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാൻസർ ജീവനെടുക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് പൊതുവേ കണ്ടെത്താൻ വൈകുന്ന കാൻസർ ആണ് വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൻസർ. നെഞ്ചെരിച്ചിലും ചർദ്ദിയും പതിവാണ് എങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറുടെ പരിശോധന നടത്തണം ഉചിതം എന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു വയറിലെ ക്യാൻസറിന് പത്തു ലക്ഷണങ്ങൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് നെഞ്ചിരിച്ചിൽ ഉം ദഹന കുറവും നെഞ്ചെരിച്ചിലും അസിഡിറ്റിയും ഭക്ഷണശേഷം സാധാരണം ആയിരിക്കും ഇതു പതിവാണ് എങ്കിൽ കാര്യം അപകടകരമാണ് എന്നാണ് ഡോക്ടർമാരുടെ പക്ഷം വയറിലെ ട്യൂമർ ലക്ഷണം ആയിരിക്കാം പതിവായി ഉണ്ടാകുന്ന നെഞ്ചിരിച്ചിൽ അസിഡിറ്റിയും ദഹനക്കുറവും എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്.

ട്യൂമർ ഇൽ നിന്നുള്ള സ്രവം ആണ്. ദഹനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ട്യൂമർ വലുതായാൽ ചെറുകുടലിൽ ഭക്ഷണത്തെ തടയും നെഞ്ചിരിച്ചിൽ പതിവാക്കിയാൽ ക്യാപ്സൂൾ കഴിച്ച് പ്രതിവിധി കണ്ടെത്തുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത്. രണ്ട് ലഘുഭക്ഷണവും വിറയ്ക്കും ലഘുഭക്ഷണവും ലളിതമായ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചാൽ വയറു നിറഞ്ഞതായും വിശപ്പു മാറിയതു മായും തോന്നുന്നത് അപകടത്തിന് ലക്ഷണമായാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് കുറച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വേണ്ട എന്ന് തോന്നുന്നതും ഭക്ഷണത്തോട് വിരക്തി തോന്നുന്നതും, ഇതു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ട്യൂമറിനെ വളർച്ച അന്നനാളത്തിൽ കുടലിൽ എത്തുന്നത് തടയുന്നതും വയറു നിറഞ്ഞു എന്നൊരു തോന്നൽ കാരണമായേക്കാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.