കിഡ്നി രോഗി ആകുന്നു എന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ 30 വർഷങ്ങളായി വൃക്കരോഗങ്ങളെ നിരന്തരമായി ചികിത്സിക്കുകയും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയും കിഡ്നി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ജീവിത ആരോഗ്യ സൗഖ്യങ്ങൾ പറ്റി നിരന്തരമായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കിഡ്നി രോഗം വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. 100 പേര് എടുത്താൽ അതിൽ 13 പേർക്കും അവരറിയാതെ തന്നെ അവർക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ട് എന്നാണ് അഖില ലോക ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വിവരക്കണക്ക് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം വൃക്കരോഗം കൊണ്ട് എന്താണ് കുഴപ്പം? വൃക്ക രോഗം വന്നാൽ മരണം സുനിശ്ചിതമാണ് വൃക്കകൾ എന്ന് പറയുന്നത്.ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ജോഡി അവയവങ്ങളാണ്. ശരീരത്തിലെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ മുഴുവൻ സുഗമമായി നടത്താൻ വേണ്ടി ആന്തരിക പരിസ്ഥിതി. എപ്പോഴും നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ വൃക്കകളാണ്.

നമ്മളറിയാതെ നമ്മളറിയാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തം മുഴുവൻ 20 പ്രാവശ്യം ശുദ്ധി ചെയ്തു രക്തം എപ്പോഴും നല്ലത് ആക്കി വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കടമയാണ് വൃക്കകൾക്ക് കൂടാതെ വൃക്കകൾ ജലാംശത്തെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചത് നമ്മൾ നീര് ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല വെള്ളം കുടിച്ചത് മൂത്രമായി തന്നെ പോകുന്നു കൂടാതെ ശരീരത്തിലെ മെട്രോപോളിസ് അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ യൂറിയ ആസിഡ് അമ്ലങ്ങൾ ക്രിയാറ്റിൻ ഇതെല്ലാം ശരീരത്തിന് ഹാനികരമായ ഇതെല്ലാം പുറന്തള്ളുന്നത് കിഡ്നികൾ ആണ്. വൃക്കകൾക്ക് കേടുവന്നാൽ രോഗിയെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഒരു സംശയം വേണ്ട. കിഡ്നി രോഗം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെ അറിയാം കിഡ്നിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.