ശരീരത്തിൽ മുൻകൂട്ടി പ്രകടമാക്കുന്ന കിഡ്നി രോഗത്തിന് ലക്ഷണങ്ങളും അതിനെ ചികിത്സാരീതികളും

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിസർജന അവയവങ്ങളാണ് വൃക്കകൾ. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ജോഡി വൃക്കകൾ ആണുള്ളത് . ഉദിരം ഇതിനകത്ത് നട്ടെല്ലിനെ ഇരുഭാഗത്തുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ അവയവങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 150 ഗ്രാം ഭാരം കാണും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെ മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുക എന്നതാണ് വൃക്കയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം. ഇത് കൂടാതെ രക്തസമ്മർദം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ശരീരത്തിൽ മാറ്റ് ലവണങ്ങളുടെ യും അളവ് നിയന്ത്രിക്കുക. രക്തത്തിൽ ചുവന്ന രക്താണു ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലുകൾക്ക് ശക്തി നൽകുന്ന ജീവകം വിറ്റാമിൻ ഡി എന്നിവയാണ് വൃക്കയുടെ മറ്റു ധർമ്മങ്ങൾ. വൃക്കകൾക്ക് സ്തംഭനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുറഞ്ഞുപോകും അല്ലെങ്കിൽ നിലച്ച് പോവും.

   

ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗികൾ മുഖത്തും കാലുകളിലും നീർക്കെട്ട് വിശപ്പ് ഇല്ലായ്മ ശർദ്ദി ക്ഷീണം എന്നീ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ വൃക്ക രോഗത്തിന് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് വൃക്ക രോഗമുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഭക്ഷണക്രമം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ചികിത്സകൊണ്ട് വളരെയേറെ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ വൃക്കകളുടെ രോഗം പുരോഗമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൃക്കസ്തംഭനം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താം വൃക്കസ്തംഭനം രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. താൽക്കാലികമായ വൃക്കസ്തംഭനം വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വൃക്കസ്തംഭനം ആണ് താൽക്കാലികമായ വൃക്ക സ്തംഭനം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.