ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നാവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം

നമ്മൾ ഡിസ്ക് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് പല ആളുകളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ്, വായുടെ ഭാഗത്ത് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരും ചിലർക്കത് നാക്കിന് ഭാഗത്തായിരിക്കും നാക്കിൽ വ്രണങ്ങൾ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കാം മോണയിൽ ഉള്ള ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചുണ്ടിലെ സൈഡിൽ പൊട്ടുന്നത് ആയിരിക്കാം വരണ്ട ചുണ്ടുകൾ ആയിരിക്കാം. ചിലർക്ക് വായ് ഉണങ്ങുന്നത് ആയിരിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തോന്നാം എന്താണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്നുവെച്ചാൽ നാക്ക് നാക്ക് ഭാഗത്ത് നാലു മസിലുകൾ നമ്മുടെ നാക്കിൽ ഉണ്ട്.

   

മസിലുകൾ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയാലും അതിനെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ആയാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഈ മസിലുകൾ. അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യവും ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഊതാൻ ആയിട്ട് നാക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വരണം വിസയിൽ അടിക്കാൻ നാക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വരണം ഏതു ഉച്ചാരണത്തിന് നാക്ക് ഏത് രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആകണം. ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമാണ് നാക്കിന് മസിലുകൾ നെർവ് സപ്ലൈ പ്രോപ്പർ ആയാൽ മാത്രമാണ് മസിലുകൾ ശരിയാവുകയുള്ളൂ. നാക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളഞ്ഞ നമ്മളുദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാം സ്ട്രോക്ക് മായി ബന്ധമുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നാക്കിന് സ്പുടത യോടു കൂടി പറയാൻ സാധിക്കുകയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായി സാധിക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.