അവസാന മുന്നറിയിപ്പ് സെക്സ് വീഡിയോസ് കാണുന്നവർക്ക്

അശ്ലീല വീഡിയോകൾ തലച്ചോറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്നു പോലെയാണ് അശ്ലീല രംഗങ്ങൾ കാണുന്നവരിൽ പലരും യഥാർത്ഥ സെക്സ്നു കാൾ വീഡിയോയാണ് ഇംപോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആസ്വാദനത്തിന് ഉപരി ആവശ്യമാണ് ഇവരെ നയിക്കുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് വരെയും നയിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരിൽ ലൈംഗിക വികാരത്തെ ഉണർത്താനായി സഹായിക്കുന്നത് തലച്ചോറ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോപ്പ് ഫോം in ആണ്. എതിർലിംഗത്തിൽ പെട്ടവരുടെ സ്പർശനമോ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവുന്നത് തലച്ചോറിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ചെറിയ അളവിൽ തന്നെ ഇത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടും മനുഷ്യരിൽ ലൈംഗിക വിചാരങ്ങൾ ഉണരും ലൈംഗിക ഉത്തേജനം കിട്ടുന്നു എന്നാൽ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം നെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ആസ്വദിക്കുന്നവരിൽ വലിയ അളവിൽ ആണ് ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.

   

എതിർ ലിംഗത്തിൽ പെട്ട വരുടെ സ്പർശന ത്തേക്കാൾ അധികമായി ഈ ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാവാനിടയുള്ള ലൈംഗികബന്ധം അല്ല ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വീഡിയോകളുടെ ലഭിക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ലൈംഗിക ഇനങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം അല്ല നടത്തുന്നത്. അവറ് അഭിനയിക്കുകയാണ് അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലാത്ത അമിതമായ അളവിൽ ഈ തലച്ചോറിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വലിയ അളവിൽ തന്നെ ഇത് ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കും പെട്ടാൽ എന്താകും സ്ഥിതി ലൈംഗിക പങ്കാളിയെ എത്രത്തോളം നോക്കിയാലും ഈ ഈ രാസവസ്തു തലച്ചോറ് കൂടുതലായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഇല്ല അതായത് ലൈംഗിക പങ്കാളിയുടെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള സ്പർശനമോ ഗന്ധമോ ഈ രാസവസ്തു ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വരുമെന്ന് സാരം ദിവസവും അര കുപ്പി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ബിയർ കഴിച്ചാൽ കിക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല ല്ലോ ഇവിടെയും ആ തത്വം അതുതന്നെ നിന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.