മുഖചർമത്തിന് പ്രായം 10 വയസ്സുവരെ കുറയും ഇത് ഒരു അൽപമെടുത്ത് മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ

18 വയസ്സും 20 വയസ്സ് മാത്രമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചർമ്മം നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അവർക്ക് ഒരു 30 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 35 വയസ്സ് ഒരു 40 വയസ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇത് തോന്നുന്നതിനു കാരണം അവളുടെ മുഖം ചർമം ചുവന്ന ഇരിക്കുക. ചുളുങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആകുന്ന തടയുന്നതിനു അതുപോലെതന്നെ മുഖം നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും ക്ലീൻ ആയിട്ടും ടൈറ്റ് ആയിട്ടും ഇരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ആന്റി അജിങ് serum ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് 18 വയസ്സും 28 നോക്കി പ്രായമുള്ളവരുടെ ചർമ്മം 15നും 20നും തന്നെ ഇരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു serum. അപ്പോൾ ഈ serum എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നും ചേരുവകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും ഇതിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണണം.

അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആന്റി അജിങ് serum തയ്യാറാകുന്ന ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ വേണ്ട ഒരു ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണ്. വലിയ ബീറ്റ്റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക. ചെറിയ ബീറ്റ് റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ മുഴുവനായും എടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കുക. നീ കടഞ്ഞെടുത്ത അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബീറ്റ്‌റൂട്ടിന് പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം  വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെള്ളം ചേർക്കരുത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബീറ്റ്റൂട്ട് അരച്ച എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഞാനിതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല.ഇനി കുറച്ച് കൂടുതലായി അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.