ഹെർണിയ സർജറി ചെയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഡിസ്‌കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം. ഹെർണിയ കുടലിറക്കം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്, എല്ലാവർക്കുമായി സുപരിചിതം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്, കുടലിറക്കം വളരെയധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നു കൂടിയാണ് . കാല് മടക്കിൽ ആണ് സാധാരണയായി ആണുങ്ങളിൽ കാണുന്നത്, പൊക്കിളിന് ഭാഗത്താണ്, അതൊരു തള്ളിച്ച പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. മിക്കപ്പോഴും കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നതായി തോന്നുന്ന അതിനാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. കുടിലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തള്ളലാണ് വരുന്നത്. വയറിന് ഭിത്തിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെ കുടൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടലിറക്കം ഒമാൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, പുറത്തേക്ക് വരുക.

എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏത് പ്രായക്കാരിലും വേണമെങ്കിലും വരാം ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരാം, ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് വരാം ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്നതിന് കാരണം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വരുന്നത് ജന്മനാ വരുന്ന ഒന്നാണ് അവിടെ വൃഷണം ലേക്ക് വരുന്ന സ്പേസ് കുറച്ചുകൂടി പോയതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഹെർണിയ വരാം അല്ലെങ്കിൽ കുടലിറക്കം സംഭവിക്കാം കഴിഞ്ഞാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിലിനെ ക്ഷീണം കൊണ്ടായിരിക്കും, മാംസപേശികൾ ക്ഷീണം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു വിള്ളൽ വന്നിട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുതലായി ഇറങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാധാരണ പ്രസവം ഓക്കേ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പൊക്കിളിന് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥ ആ ഭാഗത്ത് വീർത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് , പിന്നീട് പ്രസവം ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. പൊക്കിളിന് ഭാഗത്ത് ഓക്കേ ഇതിന് കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.