ഈ കാര്യം അറിയാതെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, നടുവേദന പോകുന്നില്ല

നട്ടെല്ലിനുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാനിനി വീഡിയോയുടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ നട്ടെല്ല് 33 കണ്ണികൾ ചേർന്നു, ഒരു എൻജിനീയർ മാർവൽ ആണ്. അതായത് ഒരു ഇടുപ്പ് എല്ലിനെയും തലയോട്ടിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന, സാധനം അതിൽ തലച്ചോറിന്റെ കണ്ടീഷൻ സുഷ്മന നാഡി പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അവയവമാണ്,ഈ കണ്ണികളെ എല്ലു ആയിട്ടല്ല പോലെ മാത്രമല്ല കാണേണ്ടത്, പല അനാലിറ്റിക്കൽ പേരുകളുമുണ്ട്, ഓരോ പേരുകൾ ഇതിനെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ലിഗ് മെന്റ് കൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ എൻജിനീയർ ഓരോ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മൂവ്മെന്റ് കൂടുതലും കുറയുന്നതിനും ആയിട്ടുള്ള നീ ലീഗ് മെന്റ്.

അതുപോലെതന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മസിലുകൾ വലിയ മസിലുകൾ ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ്. ഇതിനെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, മുഴയോ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഘാതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, മറ്റു നീങ്ങാനുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ ആയിട്ട്, ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം വരാം. എല്ലാം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സർജറി ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ല. അതുപോലെതന്നെ അല്ലാതെയും തിരുമ്മൽ ഓപ്ഷൻ അല്ല. എന്താണെന്നും എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നമെന്ന്, നമ്മൾ വിലയിരുത്തി,അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതുമായുള്ള നമ്മൾ ഒന്നു വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, സ്കാനിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത്. ചില ഡോക്ടർമാരുടെ ലേണിങ് അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. എന്തായാലും രോഗിക്ക് മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഒരു സൊലൂഷൻ ആണ് ഇതിനാവശ്യം. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.