സ്ത്രീകൾ മാത്രം കാണുക. പിരീഡ് വരുമ്പോൾ, നടു വേദനയുള്ള സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ദയനീയമായ, ഒരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ്. Endometriosis, അബ്നോർമൽ സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ആണ്. സാധാരണ ആളുകളിൽ നോർമലായി കാണുന്ന ഒന്നല്ല. അതായത് നമ്മുടെ റീ പ്രോഡക്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അതായത് മാസമുറ, മാസക്കുളി വന്ന പ്രായം, 15 വയസ്സു മുതൽ 50 വയസ്സ് വരെ. കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന. അതായത് അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ 10 ശതമാനം വരെ സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് .Endometriosis എന്നുപറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഭിത്തിയിലെ ലൈനിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് Endometriosis.

അതായത് ഗർഭപാത്രം ഭിത്തിക്ക് പൊട്ടൽ, ഒന്നെങ്കിൽ അണ്ഡാശയം എന്തെങ്കിലും അതിനടുത്തുള്ള അവയവങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആമാശയങ്ങളിൽ തലച്ചോറിൽ ഈ ലൈനുകൾ Endometriosis ഇല്ല ഇനി കാണാത്തത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് Endometriosis എന്നു പറയുന്നത്. പീരീഡ് സമയത്ത് ബ്ലീഡിങ് വരുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ, പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു മാർഗമുണ്ട്. ഈ ലൈനുകൾ വേറെ അവയവങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാസക്കുളി വരുന്ന സമയത്ത്, അവിടെയും ബ്ലീഡിങ് നടക്കുകയാണ്, പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തത്ഇനി പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, അവിടെ കിടന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു. ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നതുപോലെ, ഒരു കലക്ഷൻ നടന്നത് കാരണം ഉള്ള രോഗം, ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ് ഇതിൽ കണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പോൾ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പീരിയഡ് സമയത്ത് വരുന്ന, വേദന അസഹനീയമായ അവസ്ഥ പോകുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ്, ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടു വരെ ഈ രോഗം കാരണമായേക്കാം.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.