ആരോഗ്യം ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഗർഭധാരണം ആകേണ്ട സ്ത്രീകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്? എന്തെല്ലാം എക്സ്ട്രാ കെയറിങ് ആണ് പ്രഗ്നൻസിക്ക് മുൻപ് എടുക്കേണ്ടത്? എന്തെല്ലാം ടാബ്ലറ്റുകൾ കഴിക്കണം? ഇതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് പൊതുവേ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ഓവിലേഷൻ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഓവുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാസം മാസം കറക്ടായി സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന അണ്ഡോല്പാദനം ആണ്. റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഓവിലേഷൻ എന്നുപറയുന്നത്. ഇത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് മാസം മാസം നടക്കുമ്പോഴാണ് പ്രഗ്നൻസി കൂടാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത്. പലരുടെയും പീരീഡ് പോലെ വേറെ രീതികളിലാണ് വരുന്നത്.

ചിലർക്ക് 28 ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരും, ഇരുപത്തൊന്നിൽ വരും ചിലർക്ക് 35 വരുന്നവരുണ്ട്. ക്രമം തെറ്റി വരുന്നവരുണ്ട്. ക്രമം തെറ്റുക എന്നുപറഞ്ഞാൽ, 21 ദിവസം മുതൽ 35 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, പീരിയഡ് എല്ലാം നോർമൽ ആയി തന്നെ നമുക്ക് കൂട്ടാം. 21 ദിവസത്തിൽ താഴെയോ, 35 ദിവസം ഒരു മേഖലയുമായി വരുമ്പോൾ എന്തൊരു രോഗലക്ഷണമായി തന്നെ കാണണം. 21 35 ദിവസങ്ങൾക്ക് വരെ ചിലർക്ക് ഒരുമ ചില മാസങ്ങളിൽ 21 ദിവസവും, അടുത്തമാസം 35 ദിവസവും, ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മാറ്റം വരുമ്പോൾ, ലിങ്കിൽ ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന ഒരു സൈക്കിളിനെ, അല്ലെങ്കിൽ 21ദിവസം കറക്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 25, അല്ലെങ്കിൽ 35 ദിവസം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഓവുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്നുപറയുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുവെച്ചാൽ, ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.