ഈ സത്യം നിങ്ങൾ ഇനിയും അറിയാതെ പോകരുത്, സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും നിർബന്ധമായും കാണുക

സ്വയംഭോഗം കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വന്ധ്യത ഉണ്ടാകും, കുട്ടികളുണ്ടാകാനുള്ള സ്പാം കൗണ്ട് കുറഞ്ഞുപോകും. ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലും ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. നമ്മൾ സെമാൻ അനാലിസിസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി പറയുമ്പോൾ, ഈ സമം എടുക്കുന്നതിനു രണ്ടോമൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ്,നമ്മൾ സെക്സ് ചെയ്യുകയോ? ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ, നമ്മൾ സ്വയംഭോഗം പോലും ഒഴിവാക്കി നിർത്തണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് . കൗണ്ടറിൽ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്, ഈ ടെസ്റ്റിന് മുമ്പായി, ഇങ്ങനെ അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുതന്നെ ആളുകൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, കൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോകുമോ എന്നത്.

ഇത് ശരിയല്ല , പലപ്പോഴും പല മതങ്ങളിലും പഠിപ്പിക്കുന്നത് . നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെയും മനുഷ്യന്മാരെ എടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രായം കഴിയുമ്പോഴേക്കും , പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഒരു പ്രചോദനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ് സ്വയംഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികൾ ആണെങ്കിൽ പോലും, മൃഗങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ ലൈംഗികാവയവങ്ങളിൽ, കൈകൊണ്ടോ നാവുകൊണ്ടു ഒക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ആയിട്ട്, നമുക്കു വാനരന്മാരും പോലും കാണാവുന്നതാണ്. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം, പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യത്തിൽ, പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അതിൽ യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. ഒരു ഇത് പുരുഷനെ തന്നെ സെക്സ്ൽ ചിന്തകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ്. സ്ത്രീകളിൽ ഒരു 10 തവണ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് തവണ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പല മാനസികമായി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും, നമുക്കറിയാം പല മാനസികമായ രോഗങ്ങളിലും, ഒരു മിനിറ്റിൽ തന്നെ അമ്പതും നൂറും ചിന്തകൾ വരുക.ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/Eyp0mj6QIpA