ഈയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ പ്രമേഹത്തെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം

ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ നമ്മൾ, പ്രമേഹത്തിന് പ്രത്യേകതകൾ കുറിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രമേഹത്തിന് സങ്കീർണ്ണതകളെ കുറിച്ചോ ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, സാധാരണ പ്രമേഹരോഗികൾക്ക് എട്ടോ ഒമ്പതോ കാതൽ ആയിട്ടുള്ള സംശയങ്ങളാണ്, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിനു കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. ഈ ജനങ്ങൾ അല്ലാതെയും മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. പക്ഷേ, എന്റെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കാണാൻ വരുന്ന പ്രമേഹരോഗികൾ കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, അഥവാ സംശയങ്ങൾ.

   

കോമൺ ആയി തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഓരോന്നോരോന്നായി എടുത്തു, അതുപറഞ്ഞ് അതിന്റെ പൊരുൾ നോക്കാം. ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിനിക്കിൽ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യം. പ്രമേഹ രോഗത്തിനു മരുന്നു എടുത്താൽ, അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ കാരണം, കരൾ കിഡ്നിഅതിനെ പ്രവർത്തനം താഴ്ന്ന പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ല. മരുന്ന് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഉണ്ടോ? എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം എല്ലാവരും തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ, ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രോസസ് ലൂടെയാണ്. ആദ്യം അതൊരു മോളിക്യൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ പഠനങ്ങൾ വന്നുകഴിഞ്ഞു, അതുകഴിഞ്ഞ് ഹ്യൂമൻ ട്രേഡേഴ്സ് ലേക്ക് പോകുന്നു.ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.