ക്ഷീണം വിട്ടുമാറാതെ ശരീര വേദനകൾ എന്നിവയെല്ലാം മാറും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

വേദന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു അടയാളമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവത്തിന് ക്ഷതം പറ്റിയാൽ, നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ അതിൽ ആകർഷിക്കുകയും, അതിനുവേണ്ട ചികിത്സാരീതി. എടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് ഈ വേദന എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വേദന നല്ലതാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും,എന്നാൽ ചികിത്സ നേടിയതിനു ശേഷവും, ഈ വേദന നിലനിൽക്കുന്നതായി കാണാം. വ്യക്തി ആദ്യത്തെ വേദനസംഹാരി കഴിച്ച്, വേദനയായി നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ, ഒരുമാസം രണ്ടുമാസം ഇതിൽ കൂടുതല് വ്യക്തി വേദന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആണ്. ഈ വേദന മറ്റൊരു തലത്തിലേയ്ക്ക് മാറുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ, ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രോണിക് പെയിൻ എന്നു പറയുന്നു.

എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോണിക് പെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം ഓരോ വ്യക്തിയും, വേദന അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേദനസംഹാരികൾ കഴിക്കുന്നു. കുറച്ചുനാൾ അത് നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞാൽ, അതിന്റെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ, അടുത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു. വേദന കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാതെ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ, വ്യക്തിയുടെ ജീവിതശൈലിതന്നെ മാറുന്നതായി കാണാം. ആദ്യം എല്ലാം വലിയ വലിയ ജോലികൾ മാറ്റി വെക്കുന്നു. എന്നാൽ കാലക്രമേണ, പണ്ട് ആ വ്യക്തി ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പള്ളിയിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാതെ പറ്റാതെ വരുമ്പോൾ, ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.