ഈയൊരു ഗ്ലാസ് ആർത്തവ സമയത്ത് കുടിച്ചാൽ

ഇത്തരത്തിലുള്ള mensil പ്രശ്നങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി, ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ത്രീകൾ ഒത്തിരി സംശയങ്ങളും, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രമത്തിൽ ആകേണ്ടത്? നോർമൽ ആർത്തവത്തിന് സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ്? ആർത്തവ സമയത്ത് വ്യായാമം ചെയ്യുവാനായി പാടുണ്ടോ? അതുപോലെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആർത്തവം വരുമ്പോഴുള്ള മാനസിക പിരിമുറുക്കം മാറ്റാനായി സാധിക്കും. എല്ലാം ബ്ലീഡിങ്ങും ഹെവി ബ്ലീഡിങ് പ്രശ്നം ഉള്ളതാണോ? ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ തീർക്കാൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്.

നമുക്കറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടി വലുതായി വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഹോർമോണുകൾ പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സുമുതൽ പിരീഡിന് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് നേരത്തെതന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അന്നുതന്നെ തല ഹോർമോണുകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ഹോർമോൺ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ബോഡി ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഏത് ഓക്കേ ആണ് ക്രമം തെറ്റിവരുന്ന അർതവത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം തന്നെ നോക്കേണ്ടത് pcod ആണ്. അണ്ഡശയത്തിൽ ചെറിയ കുമിളകൾ ഫോമ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ കുമിളകളായി പോകുന്ന രൂപപ്പെടുന്നതിന് ആണ്. നമ്മൾ pcod എന്നു പറയുന്നത്. ഇന്ന് പൊതുവേ കാണുന്ന Young ജനറേഷൻ പെൺകുട്ടികൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇത്.എന്നുവേണമെങ്കിൽ പറയാം. കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.