വായനാറ്റം അതിനുള്ള പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങൾ കാരണങ്ങൾ

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം, വായ്നാറ്റത്തിന് കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് ഇതിനുള്ള കാരണം? എങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം? അതിനോടൊപ്പം ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്‌കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. ആദ്യമേ നമുക്ക് കാരണങ്ങളിലേക്ക് വരാം. എന്താണ് വായ്നാറ്റത്തിന് ഉള്ള കാരണങ്ങൾ, ഒന്ന് മോണകൾ, ആണ് നീക്കം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് പഴുപ്പ് ഉള്ള ആളുകളിൽ ഉള്ള വായ്നാറ്റത്തിന് തന്നെ സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് . ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ, അങ്ങനെ വായിൽ അടിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചെളി, ഇതാണ് വായ്നാറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ യഥാ സമയം നമ്മുടെ വായിലുള്ള ചളികൾ, അത് നീക്കം ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല എങ്കിൽ, നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ,വായ്നാറ്റത്തിന് അഥവാ ബാഡ് ബ്രീത് കാരണമാകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാരണം,സ്‌മോക്കിങ്,സ്‌മോക്കിങ് ഉള്ളവരിൽ മോണ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത രണ്ടിരട്ടിയാണ്.

അപ്പോൾ സ്‌മോക്കിങ് തന്നെ വായ്നാറ്റത്തിന് ഒരു കാരണമാണ്. ഇതു മാത്രമല്ല, സിഗരറ്റ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെഡിക്കൽ കോബോസ് പലതും ബാക്ടീരിയയും ആയി പ്രവർത്തിച്ച, വായനാറ്റം ഇതിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. പ്രമേഹരോഗികളിൽ മോണ രോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത. മൂന്നിരട്ടിയോ ആണ്. സാധാരണ ആളുകളെ ഉപേക്ഷിച്ചു, അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം ആളുകളിൽ, ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇതു മാത്രമല്ല, അൺ കണ്ടോളി ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയും, നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത പ്രമേഹമുള്ള ആളുകളിൽ, വായിൽ നിന്നും സ്മെൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.