മുട്ടുവേദന മാറുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇതാകാം അതിനുള്ള കാരണം പരിഹാരം മാർഗ്ഗം

നിങ്ങളോട് പറയാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് മൂലം മുട്ടിനു ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, റോഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ആക്സിഡന്റ് മൂലം മുട്ടിന് ഉണ്ടാവുന്ന പരിക്കുകളെ കുറിച്ചാണ്. ആ പേരുകളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളത്. Meniscal അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിനെ പാടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പെരുക്ക്. മുട്ടിന് ലിഗ് മെന്റ് തുടയിലും കാലും ലിഗ് മെന്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇഞ്ചുറി നെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സംസാരിക്കാനായി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുട്ടിന് അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് മുട്ടിന് വാഷ്, ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ആണ്. Acl എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പോർട്സ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഞ്ച്വറി ആണ്. അത് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടുമ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി പോവുക.

ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുട്ട് തെന്നി പോവുക എന്നത്, ഒരു രീതിയിലും ആയിട്ടാണ്, ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ വാഷ് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ മുട്ടിൽ കൊളുത്തി പിടുത്തം, മുട്ടിനെ ഉള്ളിൽനിന്നും സൗണ്ട് , ചില സമയത്ത് മുട്ട് ലോക്കായി നിൽക്കും, നിർത്താനും മടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഉണ്ടാകാം. ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ഇഞ്ചുറി കളും, ഒരു അർത്രോസ്കോപ്പ് സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സർജറിക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് മുട്ട കാര്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ, പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് വേണ്ടത് എക്സ്-റേ, പിന്നെ മുട്ട തന്നെ പോവുക, ലോക്ക് ആവുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ, നമുക്ക് അവരെ എംആർഐ സ്കാനിങ് ആയിട്ട് രണ്ടു ആയി വരുന്നു. കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ കാണുക.