ഈ വില്ലനെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോയാൽ നെഞ്ചിരിച്ചൽ

നെഞ്ചിരിച്ചൽ വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നെഞ്ചിരിച്ചിൽ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വളരെ വിരളമായിരിക്കും. എന്താണ് നെഞ്ചിരിച്ചൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നെഞ്ചിനെ നടുക്ക്, മധ്യത്തിൽ ആയിട്ടു വരുന്ന ഒരിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ burn അല്ലെങ്കിൽ പുകച്ചൽ, അതുപോലെയുള്ള ഒരു സെൻസേഷൻ ആണ് നെഞ്ചിരിച്ചൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ചില ആളുകൾക്ക് നെഞ്ചിലെ മദ്യപാനത്തിൽ നിന്ന് വന്ന തൊണ്ടയിലേക്ക്, നെഞ്ചിൽ ഇടതുവശത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും അതിനെ പുളിച്ച് തികട്ടൽ, ഗ്യാസ്, എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്താണ് നെഞ്ചെരിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സാധാരണയായി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, വായിൽ തൊണ്ടയിലേക്ക് വന്നോ അന്നനാളത്തിലേക്ക്, പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

   

അന്നനാളത്തിൽ നിന്ന് ആമാശയത്തിലേക്ക് ഉള്ള, വഴി എന്നു പറയുന്നത്. വൺവേ ആണ്, അന്ന് നടക്കുന്ന ആമാശയത്തിലേക്ക് മാത്രമേ കൊണ്ട് ഫുഡ്‌ പോവുകയുള്ളൂ. തിരിച്ച് അന്നനാളത്തിൽ നിന്ന് ആമാശയത്തിലേക്ക് വരില്ല വരുകയില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്. അന്നനാളത്തിലും ആമാശയത്തിലും ഇടയിലുള്ള, ഒരു വാൽ വാൽ വഴിയാണ്. അതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനം സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഇതിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, നെഞ്ചരിച്ചിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നു. ആമാശയത്തിൽ ആൽക്കലി കൂടി, അതുതന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇതിനെയാണ് republics എന്ന് പറയുന്നത്. Grd എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെ ആസിഡാണ് അന്നനാളത്തിൽ നിന്ന് ആമാശയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, അത് അന്നനാളത്തിലെ പറ്റി, ഇത്തരം അത് വിള്ളൽ ഉണ്ടാക്കുകയും, ക്രമേണ അൾസറായി മാറുകയും ചെയ്യും. പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ ഇരുന്നാൽ അത് വളരെ കൂടുതൽ ആയിട്ട് വരും. ഇനി പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.