എത്ര ആഴമുള്ള പഴകിയ വ്രണങ്ങളും, മാറും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

ഇന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് , മുൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഡയബറ്റീസ്, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് ഇന്റെ തലസ്ഥാനമായി ഇന്ത്യയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഡയബറ്റിസ് കാരണം വലിയൊരു പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കുറച്ച് 7 ശതമാനത്തോളം മാത്രമാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ വെച്ചുനോക്കുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യ ആണ്. അല്ല ഡയബറ്റിക് ഉള്ളവർക്ക് പ്രശ്നം കാണുന്നില്ല എങ്കിലും, ഒരുവിധം ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും, കാലിൽ മരവിപ്പ് വരും. കാലിൽ മരവിപ്പ് വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കുറച്ച്, വേദന അറിയില്ല, തൊടലും നമുക്ക് നോ പ്രോബ്ലം, മുറിവ് വരുമ്പോൾ ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങും. ചിലർക്ക് കാലതാമസം അനുഭവപ്പെടും, ഉണങ്ങാത്ത മുറിവുകളാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

കാലി മരവിച്ചു ആളുകൾക്കാണ് ഈ പ്രോബ്ലം കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് . നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാലുകൾ തന്നെയായിരുന്നു, പെട്ടെന്ന് കാലിൽ നീര് വന്നു, ഇതൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്നോ, ഇതൊരു ഹാർട്ടറ്റാക്ക് പോലെ അറ്റാക്ക് വരും. ആക്റ്റാക്കിൽ കാലിന് നീര് കൂടും. അതാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ട പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം മൊത്തം ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, തന്നെ രൂപപ്പെടുത്താം, ആ കാൽ മുറിച്ചു കളയേണ്ട ആയി വന്നേക്കാം. ഈ അവസ്ഥ നമ്മൾ പലപ്രാവശ്യം കാണാറുണ്ട് . ഈ പ്രാഥമിക ചികിത്സാ യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ, ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ഇതിനു പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ആയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പെറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.