ശരീരത്തിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിസാരമാക്കി തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ

സൂര്യ പ്രകാശം മുഖത്തടിക്കുന്ന ഉണ്ടാവുന്ന പാട്, അല്ലെങ്കിൽ അൾസർ, ഭയങ്കരമായ മുടികൊഴിച്ചിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള, ഇങ്ങനെ ഉള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണപ്പെടാറുണ്ട്. ഇടുപ്പിലെ കണങ്കാൽ മുട്ട്, ഇനിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ബാധിക്കുന്നത്. നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇന്ന് നമ്മുടെ തന്നെ ശരീരത്തിന് നല്ല കോശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് കയറുക ചെയ്യുക കുറേദൂരം നടക്കുക, അടുക്കളയിൽ കുറേനേരം നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുക. അവസരങ്ങളിലൊക്കെ വേദന കൂടും. വളരെയധികം ആളുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന, അന്ന് വേദനയോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട്. ഈ അവസ്ഥയുടെ കാരണങ്ങൾ, എന്തൊക്കെയാണ്? എപ്പോഴാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഗൗരവമായി കണക്കാക്കേണ്ടത്? ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടത്? ഇതെല്ലാം നാം ഇവിടെ, ചർച്ച ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം ആളുകൾ, സന്ധിയിൽ വേദനയുമായി ആളുകൾ വരാറുണ്ട്.

എന്താണ് സന്ധി അഥവാ ജോയിന്റ് എന്നു പറയുന്നു? രണ്ട് അസ്ഥികളെ അഥവാ എല്ലുകളിൽ, യോജിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെയാണ്, സന്ധ്യ അഥവാ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏകദേശം വലുതും ചെറുതുമായ, മുന്നൂറോളം സന്ധികൾ ഉണ്ട്. ഈ സന്ധികളെ ബാധിക്കുന്ന വേദന, അഥവാ വേദനയോടു കൂടിയ നീർക്കെട്ട്, ഇനിയാണ് ആർത്രൈറ്റിസ്, സന്ധിവാതം എന്നു പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം എന്താണെന്നാൽ സന്ധിവാതം എന്ന് പറയുന്നത്, പല രോഗങ്ങളുടെയും ഒരു രോഗലക്ഷണം മാത്രമാണ്, എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ മൈഗ്രൈൻ, അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷണമായി വരുന്നതുപോലെ, സന്ധിവാതം എന്ന് പറയുന്നത്, പല രോഗങ്ങളെയും ഒരു ബാഹ്യ ലക്ഷണം മാത്രമാണ്. ഇവിടെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണുക.