ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എത്ര കടുത്ത മൈഗ്രേൻ തലവേദനയും മാറികിട്ടും

മൈഗ്രേൻ ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് പൂർണമായി മാറാൻ ചില ഒറ്റമൂലികൾ. മൈഗ്രേൻ അഥവാ വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദന. എന്താണ് പരിഹാരം. തലവേദന എന്നാൽ എന്താണ്? ജലദോഷം ഒരിക്കലും പിടിപെടാത്ത വർക്ക് മാത്രം ജലദോഷം കാണുന്നതിലും, മൈഗ്രെയ്ന് തലവേദന കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നു. തലയിൽ കഫം തുള്ളികൾ നിറഞ്ഞെ, പുറത്തു പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കാരണമാണ്. ഒട്ടുമിക്ക തലവേദനകൾ ആ അപസ്മാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. ദഹനക്കുറവ് കടുത്ത മല ബന്ധവും, തലവേദനയ്ക്ക് കാരണമാണ്. മാനസിക ആരോഗ്യ കുറവ്. മൈഗ്രേന് കാരണമാണ്, കഫം വർദ്ധിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്ന ആഹാരരീതികൾ കൊണ്ട്, ജോലിയുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ടോ രോഗം മാറാതെ നിൽക്കും. എങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു? മാംസ ആഹാരത്തിലൂടെ അമിത ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും, നമ്മളിൽ കഫം മർദ്ദിക്കുന്നത് ഇടയാകും.

വറുത്ത ആഹാരത്തിലൂടെയും, വിരുദ്ധ ആഹാരത്തിലൂടെയും, അമിതമായി കഫം ഉണ്ടാവുന്നു. ദുഷിച്ച കഫത്തെ ചുമ്മാ തുമ്മൽ, ജലദോഷം എന്നീ വഴികളിലൂടെ, ശരീരം പുറം തള്ളും ഇതിനെ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ, കഫം കെട്ടി നില്കും തലയിൽ കെട്ടി നിന്നാൽ, തലവേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ശ്വാസകോശത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ആസ്മയും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയും ഉണ്ടാവുന്നു. ചുമ കൊണ്ട് കഫത്തെ പുറത്ത് കളയാൻ, ഉള്ള കഴിവ് ആരോഗ്യത്തിന് ലക്ഷണമാണ്. അപസ്മാര രോഗികൾ കാണിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഗോഷ്ടികൾ, തലച്ചോറിലെ കഫത്തിൽ കളയുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇത് കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്. മൂക്കിൽ നിന്നെ നുരയും പതയും പോകുന്നതോടെ, താൽക്കാലികമായി അപസ്മാരം മാറുന്നു. തലച്ചോറ് ഏറെനാൾ കഫം കെട്ടി നിന്നാൽ, ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.