ഇപ്പോൾതന്നെ ജീവന് തന്നെ ആപത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ശീലം നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ,

ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്സസ് ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറ് ആരോഗ്യത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന 10 ശീലങ്ങൾ പറ്റിയാണ്. അവ എങ്ങനെയാണ് തലച്ചോറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്തു നമ്മളെല്ലാവരും മ്യൂസിക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാണ്, അതല്ലാതെ നമ്മളെല്ലാവരും മ്യൂസിക് ഹെഡ്‍ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ യുടെ പ്രഷർ സെന്റർ, അത് ബ്രെയിൽ എത്തി നമുക്ക് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ കണക്കിൽ ആണെങ്കിൽ നീ നമ്മുടെ ഈ പ്രവർത്തനം, നമ്മുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സെന്റർസ് കാര്യമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുകയും, നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺസർറേഷൻ ബാധിക്കുകയും, കുറയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനുള്ള ഒരു പരിഹാരമാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എപ്പോഴും 60 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോളിയം increase ചെയ്യാതെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കണം എന്നാണ്, രണ്ടാമതായി ഓവർ weight അളവറ്റ കൂടുതലായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കുകയും,

അത് ശരീരത്തിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുകയും ചെയ്യുകയും, രക്തക്കുഴലുകളിലെ ബ്ലോക്ക് ആവുകയും, തുടർന്ന് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉടനെതന്നെ രക്തകുഴലുകൾ ബ്ലോക്ക് ആകുന്നത് മൂലം, നമുക്ക് കൂടുതലായി ഡ്രസ്സ് പ്രഷർ, എന്നിവ കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനു വേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തി മാക്സിമം ഫുഡ്‌ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് . മതിയായ രീതിയിൽ ഉറക്കം ലഭിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് ആരോഗ്യവാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റു മണിക്കൂർ വരെ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ്, നമ്മൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അത് നമ്മുടെ അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ മന്ദീഭവിക്കുകയും, കൂടാതെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു പറ്റിയ കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.