വീട്ടിൽ പാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾതന്നെ ചെയ്തോളൂ

ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി കഴിയുന്നതും. എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള തുമായ, പാൽ കൊഴുക്കട്ട എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പാലക്കോൾ കട്ട തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി, ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്ത്, അടുപ്പത്തുവച്ച് തീകൊളുത്തി, ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക. തീ കത്തിച്ച് അതിനുശേഷം, അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അനുവദിക്കുക. വെള്ളം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക്, അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടു കൊടുക്കുക. ഇനിയൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാരയും ഉപ്പും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് അതിനുവേണ്ടിയാണ്.

,നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇളക്കിയതിനുശേഷം, ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ, നെയ്യ് ചേർത്തു കൊടുക്കുക. ഇനിയൊരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയത്, ചെറുതായിട്ട് ചെരവ ഉപയോഗിച്ച്, ചേരക്കിയത് ഇതിലേക്ക് ഇടുക. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇളക്കിക്കൊടുക്കുക. തേങ്ങി ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു വെന്ത് വരണം. നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ തേങ്ങക്ക് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിപൊടി ഇട്ടുകൊടുക്കാം. നമ്മൾ കൊഴുക്കട്ട ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെ അരിപ്പൊടി ആണ്. ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.