ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായി തന്നെ കാണണം ഷുഗർന്ന് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്

ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രമേഹത്തെ പറ്റി ചെറിയൊരു വിവരണം തരുവാൻ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ്, എം ക്രമാതീതം അധികമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് . ഡയബറ്റിസ് അഥവാ പ്രമേഹം. പ്രമേഹം ഒരു തരത്തിൽ പെടുന്നത് അല്ലാം, പ്രധാനമായും മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിസ് കണ്ടുവരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ആദ്യമായി കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ടൈപ്പ്‌ 1 Diabetes, അവസ്ഥയെ കുട്ടികളിൽ പാൻക്രിയാസ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് ചികിത്സിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി, നമ്മൾ ഇൻസുലിനെ ഇൻഫെക്ഷൻ കുത്തി വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട്,

ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ അളവ് തീരെ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഒന്നോരണ്ടോ ഡോസ് വിട്ട് ഇൻസുലിൻ വിട്ടുപോയാൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഗുരുതരമായി ലേക്ക് എത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സയിൽ നിന്ന്, രോഗം നിയന്ത്രിക്കുവാനും സാധ്യമാണ്. അടുത്തതായി മുതിർന്നവരിൽ നിന്നും കണ്ടുവരുന്ന, ടൈപ്പ്‌ 2 ഡയബറ്റീസ്, ഇന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടു വരുന്ന വിഭാഗം. 85 മുതൽ 95 ശതമാനം വരെ, രോഗികളെ ഈ ടൈപ്പ് ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഉള്ളത്. ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ അളവ് നോർമലായി തന്നെയുണ്ട്. അതായത് അത് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇത് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. അതുപോലെതന്നെ തടി കൂടുതൽ, ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.