ഇത്രയും മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല, ഞെട്ടിച്ചുകളഞ്ഞു

ഭൂരിഭാഗം മറുപടിയും പ്രധാന പ്രശ്നം, മുടികൊഴിച്ചിൽ ആണ്, പുരുഷന്മാരുടെ സ്ത്രീകളിലാകട്ടെ, പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ, നമുക്കറിയാം ആരോഗ്യമുള്ള മുടി ഒരാളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ നന്നായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഹെയർ ലോസ് എന്നത് മാനസികമായി തന്നെ വളരെയധികം തളർത്തുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഏതാണ് ഈ മുടികൊഴിച്ചൽ ഇന്ന് നമുക്ക് വിശദമായി തന്നെ നോക്കാം. രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ആക്കി ആണ് ഇതിനെതിരെ നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. Scarring alopecia എന്നുപറഞ്ഞാൽ മുറിവുകൾ കൊണ്ട്, പൊള്ളൽ കൊണ്ട് മറ്റു പല അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്തെ ഹെയർ പൂർണമായും നശിക്കും. ഒരു കലയായി മാറുന്നത്. എങ്കിൽ നമുക്ക് medical മാനേജ്മെന്റ്,വലിയ റോൾ ഇല്ല. ആർട്ടിഫിക്കൽ മാർഗങ്ങൾ ആണ് അതുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ തരം ഹെയർ fall ആണ്.

Non Scarring alopecia അതുപോലെ തന്നെ പല കാരണങ്ങൾകൊണ്ട്, ജന്റിക് ആയിരിക്കാം, ഹോർമോൺ ആയിരിക്കാം, പലതരം വിറൽ ഫെവേഴ്സ് ഇനി വിശദമായ പരിശോധനകളും വ്യക്തമായ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച്, നിനക്ക് അതിനുള്ള ചികിത്സയും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. മുടിയുടെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കൂട്ടുന്ന സ്മൈൽ എന്ന ചികിത്സാരീതി, ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റുകൾ, ചേർന്നു വേണ്ടി സ്പെഷൽ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റുകൾ, എന്നിവയുടെ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗംകൊണ്ട് ഹെയർ fall നമുക്ക് തടയാവുന്നതാണ്. ഈ ഹെയർ fall നുവേണ്ടി, ഇപ്പോൾ നൂതനമായ തികച്ചും ഫലപ്രദമായ സുരക്ഷിതമായ സർജറി കൂടാതെയുള്ള, ചികിത്സാരീതിയാണ്. പി ർ ഡി പി തറപ്പി അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാം. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.